Danh mục sản phẩm

Một phương pháp chăm sóc chống lão hóa sáng tạo dựa trên hoạt động kết hợp của thế hệ hoạt chất mới nhất - 5% Retinol H10, 10% Vitamin C VC-IP và 25% Axit Phytic. Chăm sóc rất nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu, hiệu quả có thể nhìn thấy ngay sau liệu trình đầu tiên.